Tarief « BEDRIJF »

Ontdek hier onze vershillende tarief vanaf 39 € per maand !
TEL : 02-772.72.72 – Roodebeeksesteenweg, 206 – 1200 Brussels

Formula 1 :  voor bedrijf met « dagelijkse verwijzing van uw post/brieven
      Domiciliatie van uw « sociale zetel » op ons adres
      Ontvangst van uw officiële post (BTW, Financiën,…) / Aangetekende zendingen / Pak / …
      Dagelijkse verwijzing van uw post (Bpost)
                           (6€/verzending + affranchissement dépendant du volume et du poids)
      Ons adres kan op al uw brieven gebruikt worden

Formula 2De ideale formule voor een bedrijf zonder activiteiten …
                          Uw BTW is niet meer geactiveerd
      Domiciliatie van uw « sociale zetel » op ons adres
      Ontvangst van uw officiële post (BTW, Financiën,…)
      Gratis kantoor/vergaderzaal voor uw controle (BTW, MinFin, RSZ, Algemene Vergadering, …)

           1- Optie « Enlèvement«  : 0€/maand
                        Uw post wordt bewaard om door u te worden opgehaald
                 Uw post wordt vastgehouden om door u te worden opgehaald 

          
2- Optie « Bpost« 6€/zending
                        Mail uw post met de frequentie van uw keuze
                        Het verzenden van uw post (per Bpost) volgens de frequentie van uw keuze.
                                         elke dag    een keer week    een keer maand  

           3- Optie « Scan Base«  : 2€/pagina
                          Uw post wordt direct gescand en per e-mail verzonden naar het adres
                         van uw keuze, inclusief optie SSS-Back-Up (Scan Save System : zie hieronder)

          
4- Optie « Full Scan«  : 40€/maand
                         Uw post wordt direct gescand en per e-mail verzonden een keer per week,
                         inclusief optie SSS-Back-Up (Scan Save System : zie hieronder)

           
5– Optie « Mix«  
                          De post (alles) wordt verstuurd door Bpost (6€/zending)
                          + Dringende post (Reco, Gerechtsdeurwaarders, FOD)
                              wordt gescand en dezelfde dag nog verzonden (2€/pagina)